Vleeskuikenhouderij

                                                                                            Onze KippenGraag willen wij u een indruk geven over de gang van zaken op ons bedrijf. Onze doelstelling is het produceren van pluimveevlees op een verantwoorde wijze onder strenge controles en een strikte hygiëne. Het dierwelzijn en veiligheidsfactor en arbeidsvreugde staan voorop. Ons bedrijf heeft al vele jaren het I.K.B. certificaat wat staat voor strikte hygiëne en naleving van bepaalde voorwaarden op gebied van huisvesting, ontsmetting en ongediertebestrijding.


Het bedrijf is in 1998 gestart met een vleeskuikenstal  voor 50.000 kippen. In de jaren erna is het bedrijf uitgegroeid tot de huidige omvang van  circa 150.000 dieren . Op deze manier is een toekomstbestendig familie bedrijf opgebouwd.

Na afleveren van een ronde kippen worden de stallen gereinigd en ontsmet. Daarna komen er weer nieuwe kuikens. De eendagskuikens worden geleverd door een kuiken broederij. Na aankomst van de kuikens, welke op een bedje van houtkrullen terecht komen, worden deze continu geobserveerd op gedrag en gecontroleerd op het optimaal verkrijgen van water en voer. 

De gehele ronde (ongeveer 42 dagen) bestaan de werkzaamheden uit het 2x per dag controleren en observeren van de dieren m.b.t. sterfte en afwijkend gedrag en het controleren van de water en de voeropname. Er wordt van elke koppel een dagelijks verslag gemaakt van de bijzonderheden welke zich voordoen, maar ook de voor ons gewone dingen worden hierin vermeld, om zodoende een goed beeld te krijgen wat er zich afspeelt tijdens de ronde. 

Het hele bedrijf inclusief de woning wordt verwarmt met een grote hout-gestookte cv installatie. Met deze manier van verwarmen besparen we ruim 65 % op de verwarmingskosten  Een bijkomend voordeel is dat deze manier van verwarmen co-2 neutraal is, dus beter voor het milieu. De optimale temperatuur in de stal is bij aankomst van de kuikens ongeveer 34 graden, ook de houtkrullen hebben deze temperatuur, de temperatuur van de vloer is 30 graden. De temperatuur wordt door de stalcomputer per dag ongeveer 0,3 graden afgebouwd tot ongeveer 18 graden aan het einde van de ronde.  

Het voersysteem bestaat uit voerpannen en heeft twee mogelijkheden. De eerste 7 dagen kunnen deze volledig gevuld worden met voer ( pan tot de rand gevuld ) voor een gemakkelijke voeropname voor de eerste dagen. Na 7 dagen worden de pannen opgetild zodat alleen de bodem van de pan voer geeft en minder voer morst. Een computer regelt de voerhoeveelheid en de voertijd.  De voerleveranciers voor ons bedrijf is Coöperatie De Valk Wekerom. 


Het watersysteem bestaat uit waterlijnen met een drinknippel. Het water wordt geleverd door een bron die het op 100 meter diepte uit de grond haalt. Dit water wordt door de gezondheidsdienst voor dieren 2 keer per jaar onderzocht op chemische en bacteriologische kwaliteit, alvorens dit bij de dieren komt. De PH-waarde van het drinkwater wordt met goede melkzuurbacteriën  omlaag gebracht om zodoende de schadelijke bacteriën te vernietigen. 

De entingen bestaan uit  een verplichte enting en een aantal vrijwillige entingen. De verplichte enting tegen NCD(vogelpest) moet worden uitgevoerd door een bevoegd dierenarts, die met onze bedrijfskleding en ons Hygiëneprotocol de enting uitvoert. De tweede enting is een vrijwillige enting tegen Gumboro en deze wordt op het bedrijf uitgevoerd door het drinkwater, de enting wordt door onszelf uitgevoerd. 

Na ongeveer 35 dagen wordt 30 % van de kippen uit de stallen gevangen door een gecertificeerd vangbedrijf, en afgeleverd aan een pluimveeslachterij, deze kippen wegen dan ongeveer 1700 gram. Dit zogenaamde uitladen word gedaan om de overige kuikens weer ruimte te geven en om de infectiedruk weer te verlagen. Als de kippen ongeveer 2500 gram zijn (rond leeftijd van 42 dagen) wordt de overige 70% afgeleverd. Op de slachterij worden de kippen beoordeeld door een keurmeester van de Voedsel en Waren Autoriteit. We worden uitbetaald op gewicht en op de kwaliteit, en zullen er dus alles aan doen om de kippen zonder letsel en afwijkingen af te leveren. En dan begint alles weer van voren af aan.
 

Powered by webXpress